capstantia

Mitt livs historier

Jag var engagerad i ett projekt med Försvarets Materielverk. Vi studerade hur man gjorde i USA. Gå vidare till underrubrikerna!