capstantia

Mitt livs historier

New Wave Art

Kubism och fauvism skulle utvecklas och blandas med varandra. Andra konstriktningar skulle uppfinnas: Expressionism, Futurism, Manierism, Minimalism… Och många av gärningsmännen bakom detta, hade sin knytning till Paris och Montparnasse.

Rubriken till detta kapitel har jag själv hittat på. Mig veterligt betyder uttrycket inget, som är upptaget, eller har proklamerats officiellt.

Här kommer du att få lite djupare vetskap om en del konstnärer, som skulle vandra vidare från realism, kubism, fauvism... Och bli surrealister, expressionister och annat.

Underrubrikerna talar om vilka konstnärer som är aktuella. Av praktiska skäl hanteras bara upp till tre konstnärer i varje avsnitt.

ABSTRAKT EXPRESSIONISM: "Woman III" (Willem De Koonig 1953). I privat ägo. Och billig var den inte kan jag garantera. Vad sägs om €105.000.000,-.

Konstnärer som jag är "färdig" med är Piet Mondrian, Alexander Calder, Joan Miro, Marc Chagall, Pablo Picasso och Wassely Kandinsky.

Det vat ju många som har fört en intressant tillvaro och producerat många konstverk i de här krokarna. Vi får se vilka som kommer med i en fortsättning. Men Dali, Matisse och Leger kan ju inte glömmas bort. De har ju alla en knytning till Paris på något sätt. 

Här har jag har tagit mig friheten att välja ut en representativ bild för var och en av de nu aktuella konstnärerna.

Piet Mondrian.

Alexander Calder.

Joan Miró.

Marc Chagall.

Pablo Picasso.

Wassely Kandinsky.

Salvador Dali.

Många ställer sig nog frågan om sanningshalten i det jag skriver. Själv uppfattar jag den till minst 95%. Informationen är i huvudsak hämtad från trovärdig konstlitteratur, kvartersvandringar i Paris, besök på intressanta museum och utställningar, samt viss mån information på nätet. Men påpeka gärna faktafel är du hygglig. Och även annat som kan lyfta det jag har åstadkommit.

Ha en intressant och givande läsning!