capstantia

Mitt livs historier

Under construction.

Hilma af Klint.

Hilma af Klint. Denna fantastiska kvinna som hemlighöll vad hon höll på med i flera decennier. När man väl tjugo år efter hennes död fick öppna porten till hennes inre tankar, i form av bilder, fick man en smärre chock.

Hon hade tänkt i abstrakta banor när hon målade. Och det var hon först med av alla, inklusive Kandinsky och Malevitj.

Det ska bli intressant att följa med på hennes resa.

Hilma af Klint, självporträtt.

Hilma af Klint föddes den 26 oktober 1962 på Karlbergs slott i Solna. Hon var det fjärde av fem barn till Fredrik Victor af Klint och Mathilda Sontag. Männen i hennes släkt hade länge varit knutna till marinen och sjöfart. Hennes far var sjöofficer och hennes farfar, viceamiralen Gustaf, hade kartlagt haven runt Sverige och fullbordade Sveriges sjöatlas - ett arbete som hennes farfars far Eric hade påbörjat. Han blev också adlad för sina insatser i rikets tjänst under Gustaf III:s ryska krig (därav: af Klint).

Under sin uppväxt kom Hilma tidigt i kontakt med marina ord och uttryck - som navigering, prickar, mätningar, observationer och sjökort. Det finns de som hävdar att just sjökorten skulle medverka till att hon senare skulle fängslas av den andliga världen - ett sjökort gör ju också det osynliga synligt.

Porträtt av Hilma af Klint, 1901.

Karlbers slott - nu Militärhögskolan. Här föddes Hilma och växte upp i en marinofficers miljö (då fanns int flygelbyggnderna med logementen)..

1872 flyttade familjen till Norrtullsgatan, och senare Badstugatan, (nu Sveavägen) i Stockholm. Hilma började i en Normalskola för flickor på Riddargatan.

Somrarna tillbringade de på Tofta gård, i närheten av släktgården Hanmora,Adelsö i Mälaren. Här kom Hilda tidigt i nära kontakt med naturen, något som också senare skulle spegla sig i hennes arbeten.

Hon började intressera sig för det religiösa, ockulta och andevärlden redan under 1979, och deltar då också spiritistiska seanser. 1980 dog hennes tioåriga syster Hermina - något som förstärker den nu artonåriga Hilmas intresse för det religiösa och spirituella.

Tack vare sina konstnärliga talanger fick hon möjlighet att studera på Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) - som hon varvade med studier i porträttmålning under den populära Kerstin Cardin.

"Sittande flicka" (1987).

"Interiör med ett syskonpar".

Gossporträtt".

Tack vare sina konstnärliga talanger fick hon möjlighet att studera på Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) - som hon varvade med studier i porträttmålning under den populära Kerstin Cardin.

Mellan åren 1882-1987 studerade hon på Kungliga Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Det var då fortfarande mycket ovanligt att kvinnor fick studera där - med man hade startat en speciell Fruntimmersavdelning 1864.

Här studerade hon under ledning av bland andra Georg von Rosen och August Malmström.

Hon examineras med goda vitsord och tilldelas ett stipendium i form av en ateljé i Akademiens så kallade Ateljébyggnad på Hamngatan 5. Ateljén delade hon med två andra kvinnliga målare: Alma Arnell och Lotten Rönquist.

Den nämnda byggnaden var på den tiden något av ett kulturellt centrum i Stockholm. Förutom Akademiens ateljéer fanns där Blanchs Konstsalong och Blanchs Café, där man utkämpade striden mellan Akademiens konventionella uppfattning om god konst och Konstnärsförbundets franskinspirerade inställning.

"Ateljébyggnaden" med Blanch´s Café.

Blanch´s konstsalong., 1980-tal.

Blanch´s Café ca 1970.

År 1868 öppnar restauratören Theodor Blanch (1835-1911) tidigare ägare av Operakällaren, café i den så kallade Ateljébyggnaden i hörnet Hamngatan och Kungsträdgården i Stockholm. Fram till 1881 var Blanchs café ett nöjesetablissemang där besökaren kunde ta del av konst, musik, teater och kaffe.

Hilma rörde sig tidigt i kretsar som experimenterade i andevärlden - kanalisera högre krafter, ta emot budskap och tala med de döda. År 1886, när Hilma studerade på Konstakademien, ska hon i en seans ha träffat en ande som hette Lorentz - som påstod sig vara hennes skyddsande.

Händelsen dokumenterades av målaren och fotografen Bertha Valerius, som också gjorde en teckning av den med texten: Hilma, du drags ju hit för detta.

Hilma af Klint på Konstakademien 1885.