Jag var engagerad i ett projekt med försvaret. Vi studerade hur man gjorde i USA. Gå vidare till underrubrikerna!

OBS! Sidor tillkommer, ändras och byggs ut kontinuerligt. Så ta gärna en ny titt då och då.