New Wave Art

Kubism och fauvism skulle utvecklas och blandas med varandra. Andra konstriktningar skulle uppfinnas: Expressionism, Futurism, Manierism, Minimalism… Och många av gärningsmännen bakom detta, hade sin knytning till Paris och Montparnasse.

Rubriken till detta kapitel har jag själv hittat på. Mig veterligt betyder uttrycket inget, som är upptaget, eller har proklamerats officiellt.

Här kommer du att få lite djupare vetskap om en del konstnärer, som skulle vandra vidare från realism, kubism, fauvism... Och bli surrealister, expressionister och annat.

Underrubrikerna talar om vilka konstnärer som är aktuella. Av praktiska skäl hanteras bara upp till tre konstnärer i varje avsnitt.

Konstnärer som jag är "färdig" med är Piet Mondrian, Alexander Calder, Joan Miro, Marc Chagall, Pablo Picasso, Wassely Kandinsky, Heni Matisse och Hilma af Klint

Det vat ju många som har fört en intressant tillvaro och producerat många konstverk i de här krokarna. Vi får se vilka som kommer med i en fortsättning.

Här har jag har tagit mig friheten att välja ut en representativ bild för var och en av de nu behandlade konstnärerna.

ABSTRAKT EXPRESSIONISM:

ABSTRAKT EXPRESSIONISM: "Woman III" (Willem De Koonig 1953). I privat ägo. Och billig var den inte kan jag garantera. Vad sägs om €105.000.000,-.

Piet Mondrian.

Piet Mondrian.

Alexander Calder.

Alexander Calder.

Joan Miró.

Joan Miró.

Marc Chagall.

Marc Chagall.

Pablo Picasso.

Pablo Picasso.

Wassely Kandinsky.

Wassely Kandinsky.

Salvador Dali.

Salvador Dali.

Henri Matisse.

Henri Matisse.

Hilma af Klint.

Hilma af Klint.

Många ställer sig nog frågan om sanningshalten i det jag skriver. Själv uppfattar jag den till minst 95%. Informationen är i huvudsak hämtad från trovärdig konstlitteratur, kvartersvandringar i Paris, besök på intressanta museum och utställningar, samt viss mån information på nätet. Men påpeka gärna faktafel är du hygglig. Och även annat som kan lyfta det jag har åstadkommit.

Ha en intressant och givande läsning!